Category: Uncategorized

  • Obisidian WordPress deploy test

    Dit is mijn eerste blog post die ik post met Obsidian. Ik voeg er nog iets aan toe. Mag ik dan hem updaten of werkt dat niet? Kan ik code blocks ook publishen? Hoe werkt dat met markup? <?php echo ‘yo doet hij het’; Dit is een code block.